fbpx Rzecznik prasowy UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rzecznik prasowy UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Rzecznik Prasowy UG dr Beata Czechowska - Derkacz

 Nauczyciel akademicki, rzecznik prasowy i dziennikarz. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; obroniła pracę doktorską z zakresu kreowania wizerunku politycznego w mediach. Autorka, współautorka i redaktor naukowy publikacji z zakresu strategii wizerunkowych, public relations oraz rzecznictwa prasowego, m.in. książek Magia politycznych wizerunków w mediach. Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper. Studium przypadków (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011) oraz Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna (DIFIN 2015).

Od 2003 roku rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, od 2012 – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. Łączy teorię z praktyką, prowadząc zajęcia, szkolenia i warsztaty z zakresu public relations, rzecznictwa prasowego i dziennikarstwa. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach dotyczących strategii wizerunkowych i roli specjalisty PR jako współtwórcy komunikatu medialnego a także roli mediów w komunikacji społecznej. Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” (w kadencji 2012-2015 członek zarządu stowarzyszenia)  W wolnym czasie lubi wycieczki rowerowe, górskie, teatr, książki i filmy.

Kontakt:
80-952 Gdańsk-Oliwa
ul. Bażyńskiego 8, p. 513
tel. (+58) 523 25 84 lub wew 25 84
e-mail: rzecznik@ug.edu.pl

Główne zadania rzecznika prasowego UG

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego działa w ramach Biura Rektora UG i zajmuje się prowadzeniem media relations oraz kreowaniem polityki informacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zadania:

  1. Prowadzi politykę informacyjną dot. wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim
  2. Dba o wizerunek Uczelni jako całości
  3. Utrzymuje współpracę z mediami na szczeblu uczelnianym oraz przygotowuje, zbiera i opracowuje informacje dla mediów i władz Uczelni
  4. Współdziała z Sekcją Merketingu w zakresie przygotowywania informacji dotyczących istotnych wydarzeń i osiągnięć Uniwersytetu, jego pracowników oraz studentów
  5. Przygotowuje informacje na temat UG na stronę internetową w zakresie strategicznych działań i kierunków rozwoju
  6. Prowadzi monitoring mediów pod kątem publikacji o Uniwersytecie Gdańskim
  7. Prowadzi archiwum informacji prasowych dotyczących Uniwersytetu Gdańskiego
Last modified by: Monika Rogo
Created by: Krzysztof Klinkosz
Last modified: 
2019, May 14 - 1:28pm