fbpx Spółki SPIN-OFF | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Spółki SPIN-OFF

Spółki spin-off

Techtransbalt Sp. z o. o. obejmuje udziały w spółkach SPIN-OFF, których inicjatorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. Celem działalności tworzonych spółek jest komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim jak również know-how wynikającego z wiedzy i doświadczenia badaczy.

Last modified by: Krzysztof Szczepaniak
Created by: Krzysztof Szczepaniak
Last modified: 
2018, April 26 - 2:10pm