fbpx Zasady wnoszenia opłat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Zasady wnoszenia opłat

Zasady pobierania opłat

Zasady pobierania opłat za kształcenia na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 127/R/19 Rektora UG z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.

Wysokość pobieranych opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określa zarządzenie nr 47/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2019/2020 (ze zm.).

 

 

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Małgorzata Kamińska
Last modified: 
2020, February 3 - 8:51am