fbpx Cele | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Cele

Cele sympozjum

CEL SYMPOZJUM: Sformułowanie wniosków pozwalających na ocenę funkcjonowania organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Identyfikacja aktualnych uwarunkowań dotyczących organizacji i finansowania ochrony zdrowia w nawiązaniu do:

- sieci szpitali (sieć vs. poza siecią)

- własności (prywatne vs. państwowe)

- oferowanej obsługi (ratownictwo i transport medyczny)

- trybu świadczonych usług (nocna opieka chorych)

- modelu opieki (koordynowana vs. zintegrowana)

Wnioski/propozycje modyfikacji systemu wprowadzonego w październiku 2017 roku.

 

2. Ocena zapoczątkowanych zmian organizacyjnych

- w ujęciu rozwoju, zadając sobie pytanie - Co dalej z ochroną zdrowia w Polsce?

- w ujęciu legislacyjnym – Czy należałoby wprowadzić reformę finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne?

 

3. Ocena dotychczasowych efektów wynikających z wprowadzenia zmian do organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Identyfikacja obszarów mogących ulec poprawie.
4. Określenie stopnia i zasadności prac nad nowym systemem zdrowotnym w kontekście Narodowego Funduszu Zdrowia
Last modified by: Katarzyna Mioduszewksa
Created by: Katarzyna Mioduszewksa
Last modified: 
2018, May 12 - 12:16pm