fbpx Ryzyko zawodowe w środowisku pracy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryzyko zawodowe w środowisku pracy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryzyko zawodowe w środowisku pracy

Last modified by: Aleksandra Radej
Created by: Aleksandra Radej
Last modified: 
2019, April 11 - 1:37pm

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, mogących spowodować niekorzystne skutki zdrowotne u pracowników w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania pracy.

Art. 226 Kodeksu pracy:

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę i  dokumentowanie  ryzyka zawodowego  pracodawca przeprowadza  na każdym stanowisku pracy.  Udział w tych pracach bierze służba BHP. Poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem do pracy podczas  szkolenia wstępnego bhp – instruktaż stanowiskowy. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Druk oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem

 

Last modified by: Aleksandra Radej
Created by: Aleksandra Radej
Last modified: 
2019, April 10 - 1:36pm