fbpx Informacje o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy, wzory instrukcji, rejestrów, kart, itp. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacje o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy, wzory instrukcji, rejestrów, kart, itp. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacje o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy, wzory instrukcji, rejestrów, kart itp.

Last modified by: Aleksandra Radej
Created by: Aleksandra Radej
Last modified: 
2019, May 7 - 8:57am

Informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach do bezpiecznego ich stosowania. Karta Charakterystyki powinna być sporządzona w języku polskim. Wydawana i aktualizowana jest przez osobę wprowadzającą do obrotu substancję lub mieszaninę niebezpieczną. Użytkownik otrzymuje ją bezpłatnie.  Z kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej można również zapoznac się, po wpisaniu jej nazwy w wyszukiwarce, na stronach internetowych, m.in:

Sigma aldrich

oraz 

POCH

 

Last modified by: Aleksandra Radej
Created by: Aleksandra Radej
Last modified: 
2019, August 23 - 9:38am