fbpx Stypendium dla osób niepełnosprawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium dla osób niepełnosprawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 500zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 310zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Last modified by: Maciej Ciemny
Created by: Maciej Ciemny
Last modified: 
2019, September 23 - 9:53am