uczelnia | Serwis główny UG

Uczelnia

logo ug

20 czerwca 2018 r. rusza rekrutacja na Uniwersytet Gdański. Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2018/19 to 78 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

QS

Pozycja międzynarodowa Uniwersytetu Gdańskiego sukcesywnie wzrasta. Nasza uczelnia obecna jest w coraz większej liczbie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, w tym tych najbardziej prestiżowych.

insygnia rektorskie

Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego (MUG) to nowoutworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnienie przedmiotów związanych z historią i kulturą Uniwersytetu Gdańskiego oraz historią nauki.

Pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 maja 2018 r. odszedł

 

śp.

prof. dr hab. inż. Edmund Kwiatkowski

 

wspaniały, nieodżałowany Profesor, Kolega i Przyjaciel,

zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń absolwentów,

promotor licznych prac doktorskich.

Logo UG

Na wniosek Parlamentu Studentów UG JM Rektor ogłosił 25 maja 2018 r. dniem rektorskim: 

Gdańsk, 10 maja 2018 roku 

KOMUNIKAT REKTORA UG 

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu Uniwersytetu Gdanskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego) ogłaszam 25 maja 2018 r. dniem rektorskim

Vietnam_National_University

W ramach podpisanej umowy o współpracy akademickiej pomiędzy University of Social Sciences and Humanities-Vietnam National University w HanoiUniwersytetem Gdańskim, gościmy na Wydziale Nauk Społecznych od 7 do 20 maja 2018 r. profesorów z Wietnamu: panią prof.  Do Ngoc Khanh, pana prof. Le Van Hao i panią prof. Truong Thi Khanh Ha.

Kobiety w nauce
  1. Czy była w Pani życiu osoba, która „pchnęła” Panią w kierunku nauki, dopingowała od początku, pokazała kierunek? Czy może wszystkie Pani osiągnięcia były efektem wyłącznie Pani samozaparcia?
Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 3 maja 2018 roku odszedł

 

Profesor Bernd Baron von Maydell

 

nowe kierunki

Na nowy rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Gdańskim zostały powołane cztery nowe kierunki studiów:

HR Excellence

Po przedłożeniu Komisji Europejskiej raportu z realizacji zadań nałożonych na uczelnię w związku z otrzymaniem wyróżnienia HR Excellence in Research Uniwersytet Gdański otrzymał statuetkę potwierdzającą uzyskanie tego wyjątkowego logo, co oznacza stosowanie najwyższych standardów zarówno w prowadzeniu badań naukowych, jak i zatrudnianiu naukowców.

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia