uczelnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uczelnia

Prof. Błażejowski

W czasie Walnego Zebrania członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, które odbyło się 23 maja 2019 roku został wybrany skład Zarządu GTN na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu GTN został wybrany prof. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie sprawował tę funkcję trzecią kadencję. Do prezydium GTN, również na trzecią już kadencję, został wybrany J.M. Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, który obejmie funkcję sekretarza generalnego.

 

Kadencja nowych władz rozpoczyna się 1 czerwca 2019 roku.

1

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem merytorycznym programu profilaktyki depresji poporodowej „Przystanek MAMA”, do którego właśnie ruszył nabór na podstawowe ośrodki zdrowia.

Podpisanie porozumienia o współpracy

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach podpisały porozumienie o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review. Stanowi to podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego.

Rada Uniwersytetu Gdańskiego

We wtorek 14 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Członkowie Rady ustalali harmonogram oraz zasady pracy nowego gremium. Konsultowano również założenia do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.

 

O pierwszej Radzie Uniwersytetu Gdańskiego

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu 28 lutego 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni (Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego).

1

International Visibility Project (IntVP), realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma przyczynić się do wykształcenia w uczelniach profesjonalnych zespołów posiadających wiedzę i kompetencje nie tylko w zakresie rankingów

Logo 50-lecia UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu 28 lutego 2019 roku wybrał pierwszą Radę Uczelni (Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego).

 

W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

 

dr Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Przewodniczący,

Rektor UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG Jerzy Gwizdała został nominowany do tytułu Osobowość Roku 2018 w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Plebiscyt organizuje Dziennik Bałtycki.

wspomnienie

Paweł Adamowicz był znany nie tylko z działalności samorządowej. Niewiele osób pamięta, że w latach 1990-93 jako magister i asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego został prorektorem tej uczelni ds. studenckich. Rektorem UG wybrano wówczas prof. Zbigniewa Grzonkę. Podobno powiedział on wówczas, że lepiej, by Adamowicz zapobiegał strajkom studenckim, niż je organizował. Poprosiliśmy prof. Grzonkę o wspomnienie tamtych czasów i wydarzeń.

Polska Cyfrowa

Projekt  „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” polega na utworzeniu Elektronicznego Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, tj. systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii.

Głównym produktem Projektu jest System eCUDO.pl, na który składać się będą system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz integracja systemów sfederowanych.

prezes

W tegorocznej, 9. edycji  rankingu wyższych uczelni, które ukończyli prezesi największych polskich firm, Uniwersytet Gdański zajmuje drugie miejsce wśród uniwersytetów klasycznych. Na pierwszym miejscu jest Uniwersytet Warszawski. Biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie, w tym techniczne i ekonomiczne, Uniwersytet Gdański plasuje się ex aequo z Politechniką Gdańską na miejscach 11-12.

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia