fbpx uczelnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

podpisanie umowy z Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”

W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist.

Staff Week 2019

2 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim  rozpoczął się tydzień wizyt studyjnych partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus pn. I Pomorski „Staff Week”. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez siedem pomorskich uczelni: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych.

1

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych (USSH, Wietnamski Uniwersytet Narodowy) w Hanoi trwa już ponad 10 lat, a szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum międzynarodowym.

Dr Thomas Bach

- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie.

1

Współpraca na rzecz edukacji i wolontariatu to główny obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Działania UG będą obejmowały:

1

W Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pamiętajmy o wszystkich pracownikach i studentach Uniwersytetu Gdańskiego, którzy od nas odeszli. Pożegnaliśmy Ich na zawsze.

Cześć Ich pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

Logo

Decyzją Narodowej Agencji programu ERASMUS+ Uniwersytet Gdański otrzymał środki w wysokości 264 505 euro na realizację kolejnej już edycji programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie).

a

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście: pokój 104 i 215, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8.

 

Nawa

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Gdański otrzymał środki w kwocie 327 430 zł na realizację projektu IF UG: University of Gdańsk – International Friendly w ramach konkursu „Welcome to Poland”.

Za przygotowanie projektu, który realizowany będzie od listopada 2019 do czerwca 2021 odpowiedzialne było Biuro Współpracy Międzynarodowej UG.

Założeniem projektu University of Gdańsk- Internationally Friendly, jest:

logo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

dr hab. Małgorzata Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), największej organizacji, zrzeszającej ekspertów – naukowców i praktyków w zakresie komunikowania. Wybory odbyły się w podczas 5. Kongresu PTKS w Warszawie. Zaszczyt organizacji 6. Kongresu PTKS we wrześniu 2022 roku przypadł Uniwersytetowi Gdańskiemu (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna).