uczelnia | Serwis główny UG

Uczelnia

pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
prof. dra hab. Jana Ciechowicza

wspaniałego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, wybitnego teatrologa,
wieloletniego kierownika Katedry Teatru, Dramatu i Widowisk Wydziału Filologicznego.

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Adama Bączkowskiego

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.
Związany z uczelnią od 2003 roku pełnił między innymi funkcje,kierownika Biura Promocji oraz Obsługi Studentów Zagranicznych.
Z zaangażowaniem dbał o dobry wizerunek uniwersytetu.


Żegnamy Życzliwego Kolegę

Cześć Jego pamięci

składa

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Jerzego Młynarczyka

wieloletniego, zasłużonego nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Gdańskiego,
prezydenta Gdańska w latach 1977–1981, posła na Sejm IV kadencji,
odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

w

 

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na

inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018
 

Uroczystość odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 10.00

w Sali Teatralnej budynku Neofilologii

samochód

1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem legitymacji studenckich lub identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu.

W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który połączy nas bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej.

EU Erasmus+

„Lokomotywa wyjazdowa” dla studentów UG – uczestników programu Erasmus+ ruszyła zgodnie z planem. Studenci wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich na semestr Erasmusowych studiów podpisują już w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów umowy o dofinansowanie. W roku akademickim 2017/2018 prawie 230 studentów UG skorzysta z możliwości realizacji części studiów za granicą i otrzyma stypendium ze środków przyznanych uczelni przez Komisję Europejską.

Logo UG

Wyniki rekrutacji na popularne na Uniwersytecie Gdańskim kierunki studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wskazują, że największym zainteresowaniem cieszą się w tym roku: skandynawistyka, filologia angielska, bezpieczeństwo, narodowe, psychologia, kryminologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi, psychologia pracy i biznesu Rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim wciąż jednak trwa i w chwili obecnej można jeszcze aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, około 50 kierunków stu

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela

Profesora zw. dra hab. Andrzeja Chodubskiego

cenionego i szanowanego naukowca, nauczyciela akademickiego z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE - NATO Commercial and Government Entity) nadawany jest w ramach systemu kodyfikacyjnego NATO podmiotom, których działalność może być związana z realizacją działań na rzecz szeroko rozumianej obronności. Podmiotami tymi są m.in. dostawcy usług takich jak konsultacje, szkolenia czy badania naukowe. 

Zaświadczenie dla Uniwersytetu Gdańskiego w załączniku. 

 

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia