uczelnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Uczelnia

Logo

Decyzją Narodowej Agencji programu ERASMUS+ Uniwersytet Gdański otrzymał środki w wysokości 264 505 euro na realizację kolejnej już edycji programu Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie).

a

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście: pokój 104 i 215, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8.

 

Nawa

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uniwersytet Gdański otrzymał środki w kwocie 327 430 zł na realizację projektu IF UG: University of Gdańsk – International Friendly w ramach konkursu „Welcome to Poland”.

Za przygotowanie projektu, który realizowany będzie od listopada 2019 do czerwca 2021 odpowiedzialne było Biuro Współpracy Międzynarodowej UG.

Założeniem projektu University of Gdańsk- Internationally Friendly, jest:

logo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

dr hab. Małgorzata Łosiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS), największej organizacji, zrzeszającej ekspertów – naukowców i praktyków w zakresie komunikowania. Wybory odbyły się w podczas 5. Kongresu PTKS w Warszawie. Zaszczyt organizacji 6. Kongresu PTKS we wrześniu 2022 roku przypadł Uniwersytetowi Gdańskiemu (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

 

1

Współpraca na rzecz wymiany informacji i dokumentacji naukowo-technicznej, publikacji i dokumentacji badawczej oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych – to niektóre obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Energi S.A. w ramach podpisanego porozumienia o współpracy. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, a ze strony Energi S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, p.o.

PROM NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Wśród podmiotów, którym przyznano środki finansowe, znalazł się Uniwersytet Gdański.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, a ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Komendant Wojewódzki nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

 

Współpraca pomiędzy UG, a KWP będzie polegała na:

Prof. Błażejowski

W czasie Walnego Zebrania członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, które odbyło się 23 maja 2019 roku został wybrany skład Zarządu GTN na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu GTN został wybrany prof. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie sprawował tę funkcję trzecią kadencję. Do prezydium GTN, również na trzecią już kadencję, został wybrany J.M. Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, który obejmie funkcję sekretarza generalnego.

 

Kadencja nowych władz rozpoczyna się 1 czerwca 2019 roku.

1

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jest partnerem merytorycznym programu profilaktyki depresji poporodowej „Przystanek MAMA”, do którego właśnie ruszył nabór na podstawowe ośrodki zdrowia.

Podpisanie porozumienia o współpracy

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach podpisały porozumienie o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review. Stanowi to podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie czasopisma do międzynarodowego obiegu naukowego.

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia