Naukowcy / НАУКОВЦІ

Naukowcy

Jeśli jesteś naukowcem zatrudnionym na ukraińskiej uczelni i jesteś zainteresowany kontynuacją swoich badań na Uniwersytecie Gdańskim, skontaktuj się z wydziałowym koordynatorem ds. pomocy Ukrainie.

Якщо ви науковець, який працює в українському університеті, і бажаєте продовжити дослідження у Ґданському університеті, зверніться до координатора відділу з питань допомоги Україні.

 

Wydział/ Факультетł

Osoba kontaktowa/ Контактна особа

email

Wydział Biologii

Факультет біології

dr Dorota Myślińska

д-р Дорота Мишліньска

dorota.myslinska@biol.ug.edu.pl

Wydział Chemii

Факультет хімії

dr hab. Beata Grobelna, prof. UG

д-р габ. Беата Ґробельна, проф. Ґданського університету

beata.grobelna@ug.edu.pl

Wydział Ekonomiczny

Економічний факультет

dr Tomasz Gutowski

д-р Томаш Ґутовскі

tomasz.gutowski@ug.edu.pl

Wydział Filologiczny

Філологічний факультет

dr hab. Artur Bracki

д-р Артур Брацкі

artur.bracki@ug.edu.pl

Wydział Historyczny

Історичний факультет

prof. dr hab. Igor Hałagida

проф. д-р габ. Галагіда

igor.halagida@ug.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Факультет математики, фізики, інформатики

dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG

д-р габ Марцін Марціняк, проф. Ґданського університету

marcin.marciniak@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

Факультет суспільних наук

dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG

д-р габ. Александр Кучабскі, проф. Ґданського університету

aleksander.kuczabski@ug.edu.pl

Wydział Oceanografii i Geografii

Факультет океанографії та географії

dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. UG

д-р габ. Вальдемар Ґжибовскі, проф. Ґданського університету

waldemar.grzybowski@ug.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji

Факультет адміністрації й права

dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG

д-р габ. Марцін Вішовати, проф. Ґданського університету

marcin.wiszowaty@prawo.ug.edu.pl

Wydział Zarządzania

Факультет управління

dr Nina Stepanok

д-р Ніна Степанок

nina.stepanok@ug.edu.pl

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Міжуніверситетський факультет біотехнології Ґданського університету і Ґданського медичного університету

dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG

д-р габ. Станіслав Олджей, проф. Ґданського університету

stanislaw.oldziej@ug.edu.pl

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Marzec 21, 2022 - 12:01 by Ewa Jaros Changed on piątek, Marzec 25, 2022 - 14:08 by Dominika Brulińska