fbpx Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Kaszëba i Pòlôch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Kaszëba i Pòlôch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Kaszëba i Pòlôch

Wydział Nauk Społecznych
Prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Urodził się w Bytowie w 1966 r. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Promotor 7 prac doktorskich.

W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”. Jest członkiem kliku towarzystw naukowych: Instytutu Kaszubskiego (prezes), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek Zarządu Głównego oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się w 2016 roku w Gdańsku). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w kilku radach muzealnych (Wejherowo, Bytów, Słupsk) oraz w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Jest też przewodniczącym Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku. Od szeregu lat jest też członkiem zespołu programującego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. 

 

Wywiad

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński Prof. Cezary Obracht-Prondzyński