Administracja Centralna | Serwis główny UG

Administracja Centralna

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 00

Rektor

Telefon: +48 58 523 20 43, +48 58 523 24 07
Fax: +48 58 552 31 73

Prorektor ds. Kształcenia

Telefon: +48 58 523 20 36
Fax: +48 58 523 25 36

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 24 40
Fax: +48 58 523 25 36

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

Telefon: +48 58 523 24 40

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Telefon: +48 58 523 20 41
Fax: +48 58 523 24 37

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Rozwoju

Telefon: +48 58 523 20 18
Fax: +48 58 523 24 37

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju

Kanclerz

Telefon: +48 58 523 20 08, +48 58 523 24 04
Fax: +48 58 523 23 07

Specjaliści

Asystentka Prorektora ds. Rozwoju

Asystentka Prorektora ds. Studenckich

Asystentka Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Wiceprezes

Asystentka Prorektora ds. Kształcenia

p.o. Dyrektora

Pracownik Działu z miejscem pracy poza Rektoratem

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej NSZZ ''Solidarność'' przy UG

Pracownik ds. Obsługi Administracyjnej ZNP przy UG

Asystent Rektora

Doradca Rektora UG

Tłumacz

Prowadzenie Sekretariatu Kanclerza

Zastępcy Kanclerza

Zastępcy Kwestora

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Studenckich

Konsultanci medyczni

Koordynator Biura Radców Prawnych

Radcy prawni

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Instruktorzy

Główni specjaliści

Główny specjalista - dyrygent chóru

Specjaliści ds. eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznej

Inspektorzy nadzoru

Przewodniczący Parlamentu Studentów

Asystenci Działu Zamówień Publicznych

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Pełnomocnicy ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Redaktor prowadzący

Starsi redaktorzy

Rzecznik Prasowy UG

Sekretarz

Starsi specjaliści ds. rozliczeń projektów

Specjaliści Kierujący Administracją Obiektu

Specjaliści Kierujący Zespołem Domów Studenckich Gdańsk

Specjaliści ds. administracji

Specjaliści ds. kontaktów z pracodawcami

Specjalista ds. organizacji i marketingu

Specjaliści ds. projektów kulturalnych

Specjaliści ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji

Specjalista ds. rozliczeń

Specjaliści ds. systemów bezpieczeństwa

Specjaliści ds. terenów zieleni

Specjaliści ds. wentylacji i klimatyzacji

p.o. Specjalisty kierującego zespołem

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy biblioteczni

Kierowcy