Zespół Doradców i Pełnomocników | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk