fbpx Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Budynek administracji
Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 31 69
E-mail: csk@ug.edu.pl
Symbol: 
AJA00

Dyrektor Centrum

Kierownicy Sekcji

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi rejestr pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami przeprowadzają szkolenia na rzecz partnerów zewnętrznych.
 2. Koordynuje tworzenie i funkcjonowanie zespołów szkoleniowców realizujących umowy z partnerami zewnętrznymi.
 3. Pozyskuje partnerów zewnętrznych będących beneficjentami szkoleń.
 4. Współpracuje z pracownikami i współpracownikami Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie ofert szkoleń dla partnerów zewnętrznych.
 5. Działa na potrzeby zainteresowanych podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej i osób fizycznych w zakresie przygotowywania specjalistycznych szkoleń.
 6. Prowadzi rejestr wniosków o przeprowadzenie szkoleń, kierowanych do Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Prowadzi stałą ofertę szkoleń (w tym e-learningowych) prowadzonych przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Prowadzi rejestr szkoleń przeprowadzonych przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
 9. Prowadzi rozliczenia finansowe związane z przeprowadzaniem szkoleń, zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. W celu sprawnego funkcjonowania współpracuje w szczególności z Biurem Dyrektora Finansowego (obsługa finansowa), Biurem Prawnym (obsługa prawna), Centrum Analiz i Ekspertyz (pozyskiwanie partnerów zewnętrznych), Centrum Transferu Technologii (pozyskiwanie partnerów zewnętrznych), Biurem Promocji (działalność promocyjna) oraz Działem Kształcenia.
 11. Prowadzi „Portal Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.