fbpx Dział Domów Studenckich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Domów Studenckich

Dział Domów Studenckich

Budynek administracji
Bażyńskiego 1a
pok. 110 – 113
80-309 Gdańsk
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: godz. 7:00 - 15:00, godziny przyjęć studentów od 10:00 do 14:00

Formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów oraz przydziału do domów studenckich należy załatwiać w dziekanacie właściwego wydziału. W Dziale Studenckich Spraw Socjalnych –tryb odwoławczy.

 

 

mgr Beata Weber – Odwoławcza Komisja Stypendialna, akademiki i kwaterowanie studentów w ramach odwołań oraz pokoi jednoosobowych

Telefon: +48 58 523 24 25

E-mail: beata.weber@ug.edu.pl

 

Renata Kowalewska: ubezpieczenia NFZ studenci i doktoranci, windykacja domów studenckich, nagrody Rektora, wnioski o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Kampusu UG

Telefon: +48 58 523 24 30

E-mail: renata.kowalewska@ug.edu.pl

 

mgr Magdalena Gorlik- rozliczanie i fakturowanie Domów Studenckich

Telefon: +48 58 523 24 44

E-mail: magdalena.gorlik@ug.edu.pl

 

mgr Agnieszka Licznerska - Rozliczanie FPMSiD, odwołania dotyczące przyznawania stypendiów, obsługa niepełnosprawnych studentów

Telefon: +48 58 523 20 52

E-mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl

 

Domy Studenckie Uniwersytetu Gdańskiego

Zespół Domów Studenckich Gdańsk

Dom Studencki nr 6

Dom Studencki nr 6
Podwale Przedmiejskie 20
80-824 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 62 99
E-mail: ds6@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 11

Dom Studencki nr 11
Chodkiewicza 14
80-506 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 38 83, +48 58 523 38 00
E-mail: ds11@ug.edu.pl

Zespół Domów Studenckich Oliwa

Dom Studencki nr 3

Dom Studencki nr 3
ul Polanki 65
80-306 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 26 02
E-mail: ds3@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 4

Dom Studencki nr 4
Polanki 66
80-306 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 26 12
E-mail: ds4@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 5

Dom Studencki nr 5
Polanki 64
80-306 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 26 22
E-mail: ds5@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 10

Dom Studencki nr 10
Macierzy Szkolnej 4
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 26 72
E-mail: ds10@ug.edu.pl

Zespół Domów Studenckich Sopot

Dom Studencki nr 7

Dom Studencki nr 7
Armii Krajowej 111
81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 17 00
E-mail: ds7@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 8

Dom Studencki nr 8
1 Maja 12
80-828 Sopot
Telefon: +48 58 523 11 92, +48 58 523 11 94
E-mail: ds8@ug.edu.pl

Dom Studencki nr 9

Dom Studencki nr 9
Bitwy pod Płowcami 64
81-731 Sopot
Telefon: +48 58 551 20 68
E-mail: ds9@ug.edu.pl

Studencka Baza Socjalna

Studencka Baza Socjalna
Wiejska 20
84-150 Hel
Telefon: +48 58 675 08 36

Kierownik

Zastępca Kierownika

Specjaliści Kierujący Zespołem Domów Studenckich

Specjalista kierujący

Specjaliści Kierujący Zespołem Domów Studenckich Gdańsk

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi działalność w zakresie spraw mieszkaniowych studentów, koordynuje sprawy związane z kwaterowaniem w domach studenckich, prowadzi naliczanie bieżących należności i kontroluje ich wpłaty.
 2. Rozlicza koszty związane z eksploatacją domów studenckich.
 3. Sprawdza prawidłowość sporządzania sprawozdań miesięcznych z działalności domów studenckich.
 4. Współpracuje z Centrum Inwestycji i Remontów w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów bazy lokalowej dla studentów.
 5. Współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w zakresie zakupów oraz przygotowuje materiały do przetargów.
 6. Przyjmuje i weryfikuje wnioski o nadanie uprawnień do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.
 7. Prowadzi monitoring należności w zakresie ściągalności należności z tytułu zamieszkania w Domach Studenckich UG.
 8. Przygotowuje i wysyła ponaglenia oraz wezwania do zapłaty.
 9. Stosuje dostępne metody odzyskania należności określone w wewnętrznych aktach prawnych.
 10. Gromadzi materiały niezbędne do przekazania spraw do Biura Prawnego w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego.
 11. Sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem monitoringu i windykacji przedsądowej wszystkich domów studenckich.
 12. Prowadzi rejestr spraw objętych windykacją przedsądową i sądową.
 13. Prowadzi, koordynuje i nadzoruje "Akcję Lato" w domach studenckich.
 14. Sporządza zestawienie zbiorcze opłat: miejscowej i uzdrowiskowej oraz rozlicza je z miejscowymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 15. Przygotowuje projekty umów i realizuje umowy dotyczące krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń (sale) i powierzchni przeznaczonych na akcje promocyjne i informacyjne.
 16. Działowi podlegają Zespoły Domów Studenckich oraz Zespół Lokali Użytkowych.
 17. Dział prowadzi administrację Zespołu Domów Studenckich, która:
 1. organizuje, kontroluje i koordynuje pracę w obiektach wchodzących w skład zespołu;
 2. odpowiada za należyte zabezpieczenie mienia Uczelni oraz zorganizowanie pracy osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną mienia.
 3. utrzymuje w należytym stanie administrowane budynki i pomieszczenia Uczelni;
 4. ustala odpowiedzialność za sprzęt administracyjny i sprawuje nadzór nad racjonalną gospodarką tym sprzętem;
 5. ustala zakresy obowiązków pracowników obsługi, wyznacza rejony sprzątania oraz normy zużycia środków czystości i innych materiałów wykorzystywanych przy eksploatacji budynków;
 6. współpracuje ze Stanowiskiem ds. Ochrony Przeciwpożarowej w zakresie wyposażania obiektów w sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, instrukcje alarmowe oraz pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze;
 7. zapewnia właściwe warunki bhp w administrowanych obiektach;
 8. współpracuje w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, hydrantowych i alarmowych;
 9. rozlicza koszty związane z eksploatacją administrowanych obiektów;
 10. prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów dotyczących usług, wynajmu pomieszczeń w budynkach zespołu;
 11. prowadzi sprawy związane z zakwaterowaniem studentów i innych osób zamieszkujących doraźnie w domach studenckich;
 12. prowadzi księgi meldunkowe i przyjmuje wpłaty za noclegi, a także opłaty miejscowe i uzdrowiskowe w domach studenckich
 13. zapewnia utrzymanie sprawności eksploatacyjnej i wyposażenia domów studenckich