Stanowisko Asystenta Rektora | Serwis główny UG

Stanowisko Asystenta Rektora

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 24 07
Fax: +48 58 523 31 73
Symbol: 
R005

Zadania

  1. Ustala harmonogram pracy Rektora i terminy przyjęć interesantów, przyjmuje rozmowy telefoniczne, faksy oraz e-maile kierowane bezpośrednio do Rektora.
  2. Uczestniczy w wyznaczonych przez Rektora spotkaniach.
  3. Przygotowuje wyjazdy służbowe Rektora.
  4. Redaguje i kontroluje merytoryczną stronę opracowywanych w Sekretariacie Rektora pism i dokumentów.
  5. Przedstawia Rektorowi korespondencję, projekty pism oraz inne dokumenty przekazywane przez kierowników jednostek organizacyjnych.
  6. Dba o właściwy obieg korespondencji Rektora.
  7. Współpracuje z Biurem Rektora, dziekanatami wydziałów oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w celu koordynacji pracy oraz prawidłowego obiegu informacji w Uczelni.
  8. Protokołuje posiedzenia Kolegium Rektorskiego.
  9. Organizuje pracę kierowców samochodów służbowych Rektora i Prorektorów.