Obiekt: WNS Instytut Politologii | Serwis główny UG

Obiekt: WNS Instytut Politologii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 42 13