Obiekt: Wydział Prawa i Administracji | Serwis główny UG

Obiekt: Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 28 04