Sekcja ds. Windykacji | Serwis główny UG

Sekcja ds. Windykacji

pok. 103
Telefon: +48 58 523 25 64
Godziny otwarcia:

7-15

Symbol: 
A278

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi monitoring należności w zakresie usług dydaktycznych, naukowo-badawczych, wydawniczych, najmu nieruchomości oraz naliczonych odsetek, kar umownych i odszkodowań oraz refundacji poniesionych kosztów.
  2. Przygotowuje i wysyła ponaglenia oraz wezwania do zapłaty.
  3. Stosuje dostępne metody odzyskania należności określone w wewnętrznych aktach prawnych.
  4. Gromadzi materiały niezbędne dotyczące do przekazania sprawy do Biura Prawnego w celu skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.
  5. Sprawuje opiekę merytoryczną nad procesem monitoringu i windykacji przedsądowej przez pozostałe jednostki organizacyjne uczelni.
  6. Opracowuje procedury pozwalające na zwiększanie ściągalności należności od kontrahentów.
  7. Analizuje sytuację kontrahentów zalegających z płatnościami poprzez regularne sprawdzanie danych w rejestrach działalności gospodarczej.
  8. Przygotowuje analizy i sprawozdania z czynności windykacyjnych.
  9. Przygotowuje projekty porozumień i ugód z kontrahentami w ramach czynności windykacyjnych przedsądowych.
  10. Prowadzi rejestr spraw objętych windykacją przedsądową, sądową oraz egzekucją komorniczą.