Samorząd Doktorantów UG | Serwis główny UG

Samorząd Doktorantów UG

mgr Dominik Walczak - Przewodniczący Samorządu Doktorantów UG
kontakt: domelek@chem.univ.gda.pl