Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów | Serwis główny UG

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów

bwzs@ug.edu.pl - Program Erasmus.
fso@ug.edu.pl - inne wymiany, płatni studenci.

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. II piętro: 201-203, 207
80-309 Gdańsk
Symbol: 
R61C

Kierownik

Pracownicy

Zadania

 1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe.
 2. Koordynuje Program Erasmus poprzez:
  1. aktualizowanie informacji o Programie,
  2. opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
  3. pomoc przy zawieraniu umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
  4. opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
  5. organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych
  6. podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
  8. organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  9. rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.
 3. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.
 4. Organizuje przyjazdy gości zagranicznych w ramach Programów Europejskich, w tym programu Erasmus.