Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych | Serwis główny UG

Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. IV piętro - 401, 402
80-309 Gdańsk
Symbol: 
R61A