Zakład Fizyki Stosowanej | Serwis główny UG

Zakład Fizyki Stosowanej

Telefon: +48 58 523 22 93
Symbol: 
5205

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni