Zakład Fizyki Atomowej | Serwis główny UG

Zakład Fizyki Atomowej

Telefon: +48 58 523 22 96
Symbol: 
5201

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni