Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies)

W skład Centrum wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Zespoły Badawcze:
  1. Zespół Wielofotonowej Optyki Kwantowej i Kwantowej Informacji,
  2. Zespół Nowych Zasobów Kwantowych I,
  3. Zespół Nowych Zasobów Kwantowych II,
  4. Zespół Kwantowego Cyberbezpieczeństwa,
  5. Zespół Kwantowych Układów Otwartych,
  6. Zespół Obliczeń Kwantowych, Korekcji Błędów i Układów Wielociałowych;
  1. Biuro Administracyjno-Finansowe,
  2. Sekcja ds. Badań i Rozwoju.
Symbol: 
C510