Zespół Wielofotonowej Optyki Kwantowej i Kwantowej Informacji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk