Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

Symbol: 
3301

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci