Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego | Serwis główny UG

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

Symbol: 
3301

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci