Zakład Gospodarki Elektronicznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zakład Gospodarki Elektronicznej

Telefon: +48 58 523 13 71
Symbol: 
3107

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci