Zakład Gospodarki Elektronicznej | Serwis główny UG

Zakład Gospodarki Elektronicznej

Telefon: +48 58 523 13 71
Symbol: 
3107

Kierownik Zakładu

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci