Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym | Serwis główny UG

Jednostki organizacyjne wydziału w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni