Zakład Bakteriologii Molekularnej | Serwis główny UG

Zakład Bakteriologii Molekularnej

Kierownik Zakładu

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci