Pracownia Biochemii Ewolucyjnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk