Pracownia Biologii Molekularnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pracownia Biologii Molekularnej

Symbol: 
M042

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni