Pracownia Struktury Biopolimerów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk