Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk