Międzywydziałowe Studia Podyplomowe MBA, Master of business administration (Wydziały Ekonomiczny i Zarządzania) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe MBA, Master of business administration (Wydziały Ekonomiczny i Zarządzania)

Telefon: +48 58 523 13 95
E-mail: mba@ug.edu.pl