Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk