Pracownia Biochemii Mikroorganizmów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk