Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk