Pracownia Ekologii Wód Słodkich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Pracownia Ekologii Wód Słodkich

Symbol: 
L146

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni