Pracownia Symbioz Roślinnych | Serwis główny UG

Pracownia Symbioz Roślinnych

Symbol: 
L192

Kierownik Pracowni

Profesorowie wizytujący

Adiunkci

Doktoranci

Pracownicy naukowo-techniczni