Katedra Chemii Teoretycznej | Serwis główny UG

Katedra Chemii Teoretycznej

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci