Katedra Biochemii Molekularnej | Serwis główny UG

Katedra Biochemii Molekularnej

Symbol: 
8711

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni