Pracownia Chemii Związków Biologicznie Czynnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk