Katedra Biotechnologii Molekularnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Symbol: 
8640

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni