Katedra Biotechnologii Molekularnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Symbol: 
8640

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni