Katedra Chemii Biomedycznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katedra Chemii Biomedycznej

Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
pok. 18-20 i 11-140
80-308 Gdańsk
Symbol: 
8720

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni