Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk