Pracownia Biologicznej Chemii Nieorganicznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk