Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk