Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk