Instytut Handlu Zagranicznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Instytut Handlu Zagranicznego

Telefon: +48 58 523 13 90
Phone/fax: +48 58 551 13 84
Symbol: 
3300

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu