Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk